Choď na obsah Choď na menu
 


Rôzne aktivity DHZ.

V roku 2006:

- viaceré brigády v priebehu druhého polroka (zorganizované na súkromnom základe niektorých členov DHZ) za účelom zabezpečenia finančných prostriedkov na zakúpenie techniky používanej, na súťažiach, ale aj pri stave reálneho zásahu. (hadice a totálna prestavba nefunkčnej PPS12)

- brigády v priebehu druhého polroka pri ktorých boli obnovené nátery striech a iných kovových častí na hasičských zbrojniciach a obnova iných zanedbaných vecí v zbrojniciach

- v auguste zorganizovanie športového dňa, ktorého programom boli ukážky hasičského športu, súťaž jednotlivca (aj pre verejnosť), futbalový zápas (slobodní - ženatí).

- športový deň bol spojený s večernou disko-zábavou pre všetkých zábavy chtivých.

V roku 2007:

- v prvom polroku viaceré brigády (zorganizované na súkromnom základe niektorých členov DHZ) za účelom získania financií na dokúpenie ďalšej potrebnej techniky

- v auguste zorganizovanie dňa zameraného hlavne pre deti, na ktorom aj Team A predviedol ukážky z hasičiny a hasičského športu verejnosti. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže, ktoré ich mali, čo najviac prilákať ku hasičine všeobecne. Reportáž a fotky z tohto dňa ste mali možnosť vidieť v celostranovom článku, ktorý vyšiel v týždeníku MY (Noviny Žiarskej Kotliny), v čísle 35 z 3.9.2007.

- spoluorganizovanie hasičskej zábavy pre verejnosť, na ktorej Team A verejnosti opäť predviedol aj ukážkový útok s vodou

- na základe pozvania, zúčastnenie sa na regionálnej súťaži v Medveďove (okr. Brezno), na ktorú bol Team A pozvaný po úspešnom vystúpení na krajskej súťaži v Polomke, za účelom predvedenia ukážkového útoku, mimo súťaž. (na súťaži sme my nemohli súťažiť)

- v priebehu roka brigády a pomoc pre potreby obce:
        - prestavba Klubu Mladých, ktorý má v budúcnosti slúžiť pre deti, ale aj na
        iné využitie v obci
        - vyčistenie obecnej studni na evanjelickom cintoríne

- občanmi žiadané vyčerpanie a vyčistenie studní v obci

- pre určených členov, zúčastnenie sa školení potrebných pre správny výkon v DHZ