Choď na obsah Choď na menu
 


O DHZ Kopanice.Obrázok

V Kopaniciach má hasičstvo dlhoročnú tradíciu. Sú tu dve hasičské zbrojnice, jedna v časti Dedina a druhá v časti Dômky. Vznik Dobrovoľného hasičského zboru (ďalej DHZ) Kopanice sa datuje do roku 1925, kde s menšími a väčšími prestávkami funguje do dnes.

Začiatok novodobej histórie DHZ začal marci 2006, keď po viac ako 10 rokoch bola zvolaná členská schôdza, kde boli pozvané aj mladšie ročníky chlapcov a mužov, aby sa stali platnými členmi Dobrovoľného hasičského zboru v Kopaniciach (ďalej DHZ Kopanice) a mohli sa tak plnohodnotne zapájať do všetkých činností zboru. Prišlo 51 ľudí a dúfajme, že každý zo zúčastnených mal úprimný záujem pomôcť znovu oživiť činnosť DHZ Kopanice v oblasti preventívy pred požiarmi, ochrany súkromného majetku pred požiarmi, ale aj v oblasti hasičského športu, ktorý sa v súčasnosti začal na Slovensku rozvíjať. Na tejto členskej schôdzi bol zvolený výbor, ktorý sa stará o členskú základňu, vystupuje za DHZ Kopanice pred rôznymi inštitúciami, spravuje zverené finančné prostriedky a stará sa o zverenú techniku. Na schôdzi odznelo množstvo názorov a nápadov, čo všetko by mali členovia DHZ urobiť, aby sa dostali do povedomia obyvateľov obce a aby sa znova neutlmila činnosť samotného  zboru. Boli stanovené hlavné ciele, čo všetko by mali členovia spraviť, aby mohol DHZ Kopanice štandardne fungovať tak, ako iné zbory na Slovensku. Hneď na začiatku sme sa stretli s niekoľkými problémami, ale najhlavnejšími boli: nedostatok finančných prostriedkov a hasičská technika v nefunkčnom stave, ktorú sme zdedili po našich predchodcoch.

Začínali sme s nulou v pokladni, jednou funkčnou hasičskou striekačkou PS12, 3 – 4 hadicami. Úloh bolo stanovených mnoho a obávali sme sa, či to všetko zvládneme. Obavy sa naplnili. Zo 49 členov DHZ Kopanice je nakoniec zhruba 20 členov plne aktívnych, ktorí len nerozprávajú, čo všetko by bolo treba urobiť, ale aj zodpovedne a samostatne riešia rôzne vopred dohodnuté činnosti, začo im patrí vďaka, pretože celá činnosť zboru spočíva v dobrovoľnosti a ochote ľudí obetovať svoj voľný čas a neraz aj svoje vlastné finančné prostriedky v prospech nášho DHZ.

Na začiatku to bolo ťažké lebo väčšina z nás ani nevedela o čom „hasičina“ je. Stretli sme sa aj s nepochopiteľnou neochotou niektorých ľudí v našej obci, ktorí mali, ale aj doteraz majú čo povedať do hasičskej činnosti. Museli sme si sami nadobudnúť nie len pravidlá hasičského športu, ale aj video materiál, aby sme si mohli naštudovať rôzne techniky vedenia hasičského útoku.

Nasledovala inventarizácia materiálu v našich dvoch hasičských zbrojniciach, upratovanie hasičských zbrojníc a areálu okolo nich, obnova ochranných náterov striech zbrojníc.

Podstatným momentom bolo tiež získanie štatútu DHZ, ktorý sa získava a obnovuje raz ročne na tzv. Previerkach pripravenosti Dobrovoľných hasičských zborov. V máji v roku 2006 sme štatút DHZ získali a od vtedy píšeme novodobú históriu DHZ Kopanice.